Omgaan met emoties

http://www.marjoleinskindercoaching.nl/blog-post/omgaan-met-emoties/

Goed kunnen omgaan met emoties is heel belangrijk voor het welbevinden. Wanneer een kind bij iedere tegenslag overspoeld wordt door emoties, zal hij/zij zich vaak niet prettig voelen. Het zal dan ook heel moeilijk zijn om doelen te bereiken of tegenslagen te overwinnen. Maar ook voor de sociale omgang is het zeer belangrijk dat een kind leert omgaan met zijn of haar emoties. Een basisschoolleerling die snel huilt of boos wordt zal meer moeite hebben aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten dan een kind dat zijn/ haar emoties meer leeftijds-adequaat kan uiten.

Maar leren omgaan met emoties houdt meer in dan je emoties onder controle houden. Een kind dat leert omgaan met emoties, moet allereerst leren de eigen emoties te herkennen en uit elkaar te houden. Vooral jonge kinderen verwarren gevoelens als teleurstelling, boosheid en verdriet nog wel eens met elkaar.

Een peuter kan enorm staan stampvoeten omdat zijn ijsje op de grond gevallen is. Uiteraard kan het dat het bewuste jongetje echt boos is over het vallen van het ijs, maar de kans is groter dat het jochie eigenlijk vooral verdrietig is. Wanneer kinderen leren hun emoties te herkennen en uit elkaar te houden, zien we dat ze ook steeds beter leren hun gevoelens op een juiste, gepaste manier te uiten. Wanneer de peuter met het ijsje eenmaal begrijpt dat het verdriet is wat hij voelt, zal hij dit uiten in plaats van boos te worden. En zijn omgeving zal daar waarschijnlijk met meer begrip op reageren dan op boosheid.

Al zal ook zijn boosheid best begrepen worden door de volwassenen om hem heen. Want volwassenen hebben geleerd de emoties van anderen te begrijpen en hier mee om te gaan. De ouder van het jongetje begrijpt best dat zijn kind eigenlijk verdrietig is over het vallen van het ijs en zal hier met troost en geruststelling op reageren.
En daarmee komen we op nog een belangrijk aspect van het leren omgaan met emoties, namelijk het herkennen van emoties bij anderen en hier op een goede manier op reageren. Daarbij hoort ook het leren begrijpen dat een ander dingen anders kan ervaren en voelen. Stel dat een kleuter zelf helemaal niet bang is in het donker, dan zal hij/zij evengoed moeten leren begrijpen dat een vriendje dat wel kan zijn. Ook een belangrijk aspect van omgaan met emoties.
Want wanneer de bovenstaande kleuter grapjes blijft maken of blijft lachen terwijl zijn vriendje huilt van angst, zal dit al snel tot ruzie leiden. Terwijl het jochie misschien met de beste bedoelingen lacht (om zijn vriendje op te vrolijken) of lacht vanuit een gevoel van onzekerheid en niet weten wat hij aan moet met de situatie. Het kind uit zijn werkelijke emoties niet op een juiste manier of past zijn reactie niet aan de emoties van het vriendje.
Het omgaan met en onder controle houden van emoties kan in zijn algemeenheid heel lastig zijn voor kinderen.

Je kind leren omgaan met emoties
Over het algemeen zijn het niet de emoties die voor problemen zorgen, maar het gedrag dat voortkomt uit deze emoties. Ouders zullen over het algemeen niet boos zijn over de emotie die hun kind ervaart (een meisje mag boos zijn op haar broertje voor het omgooien van de toren), maar over het gedrag dat zij laat zien om de emotie te uiten (het slaan van het broertje).
Bij het aanpakken van ongewenst gedrag als gevolg van emoties, is het dan ook belangrijk een duidelijk onderscheid in te maken tussen emotie en gedrag. Het meisje in het voorbeeld kan zich enorm onbegrepen voelen wanneer zij het idee krijgt dat zij niet boos had mogen worden op haar broertje. Terwijl zij het veel beter zal begrijpen, wanneer haar ouder aangeeft te snappen dat zij boos werd, maar wel uitlegt dat zij niet had mogen slaan.
Het is belangrijk dat kinderen leren dat het gedrag dat voortkomt uit hun emoties soms afgekeurd wordt, maar dat hun gevoelens er altijd mogen zijn.
En toch lukt het zelfs dan niet voor je kind om om te gaan met zijn emoties. Ik kan daarbij helpen! Met speelse opdrachten onderzoeken we onze emoties en hoe we daar op een goede manier mee om kunnen gaan.
Heb je het gevoel dat je kind moeite heeft met zijn/haar emotie regulatie? Neem dan snel contact met me op!
Vond je dit artikel interessant? Deel hem op Facebook 🙂